Ethernet
(IEEE 802.3)

English

Een techniek om computers met elkaar te laten communiceren. De techniek is in de tweede helft van de jaren 1970 ontwikkeld voor gebruik in bedrijfsnetwerken, waarbij de met elkaar te verbinden computers redelijk dicht bij elkaar staan in een zogenaamd Local Area Network. Ethernet is later door IEEE gestandaardiseerd als IEEE 802.3.

De maximale bandbreedte van Ethernet is 10 Mbit/s, maar met Fast Ethernet en Gigabit Ethernet is een veel grotere capaciteit beschikbaar en kunnen grotere afstanden worden overbrugd.
Lees verder