ISDB-T

English

Integrated Services Digital Broadcasting - Terrestrial (ISDB-T) is een Japanse standaard voor digitale televisie. ISDB-T heeft de volgende karakteristieken:

Net als de Europese DVB-T standaard, is ISDB-T gebaseerd op het verzenden van datacontainers met MPEG-2 gecomprimeerde video. De datacontainers kunnen ook voor andere datadiensten worden gebruikt. Voor de transmissie zelf wordt gebruik gemaakt van OFDM. Dit maakt het signaal robuust tegen de ontvangst van een signaal tezamen met echo's daarvan (meerwegontvangst) en frequentie selectieve fading.

In tegenstelling tot DVB-T, is ontvangst door een mobiele terminal van het begin af aan ingebouwd in het systeem. ISDB-T verdeelt het transmissiekanaal in 13 segementen. Ieder segement bevat een OFDM gemoduleerd blok met data. De transmissieparameters, zoals de modulatiemethode (QPSK, 16QAM or 64QAM) en de fout-correctie kunnen per segment worden ingesteld. Het middelste segment kan worden gebruikt om video, audio en datadiensten met een beperkte bitsnelheid te leveren aan mobiele handheld ontvangers die alleen dit segment ontvangen. Een dergelijke "single segment" ontvanger (ISDB-Tss) kan veel kleiner zijn en met veel minder energie toe om de datastroom te ontvangen dan een volledige ontvanger voor de totale datastroom. Dit maakt integratie van een "single-segment" ontvanger in bijvoorbeeld een mobiele telefoon of een PDA mogelijk.

ISDB-T transmission in een kanaal met een bandbreedte van 6 MHz.

ISDB-T transmissie in een kanaal met een bandbreedte van 6 MHz.

ISDB-T heeft een transportcapaciteit van 280,85 kbit/s tot 1,7873 Mbit/s per segment voor informatie in een 6 MHz kanaal. De totale transportcapaciteit komt hiermee op 3,651 - 23,234 Mbit/s. In een 7 of 8 MHz kanaal kan meer data worden verstuurd. De datasnelheid is hier respectievelijk 4,259-27,107 Mbit/s en 4,868-30,979 Mbit/s.
Lees verder