Kortegolf-omroep

De kortegolf-omroep maakt gebruik van frequenties die liggen tussen 4,95 en 26,11 MHz en een golflengte hebben tussen 60 en 11,5 meter. De golflengte is kort ten opzichte van de middengolf. Specifiek van dit frequentiegebied is dat een bereik gerealiseerd kan worden tot de andere kant van de aardbol. Vandaar dat in Nederland de kortegolf gebruikt wordt door de Wereldomroep. De gebruikte modulatie is AM.

De signalen van kortegolf worden door een zendantenne schuin omhoog uitgezonden. Hierdoor gaan de signalen over ons heen. Daarom is bijvoorbeeld de ontvangst in Nederland van de Radio Nederland Wereldomroep heel beperkt. De omhoog gerichte radiosignalen worden door de ionosfeer terugkaatst naar de aarde en komen op grotere afstand weer terug op de aarde. Daar is dan ontvangst mogelijk. Dit verschijnsel kan zich meerdere keren herhalen, zoals op het figuur hieronder te zien is.

Propagatie op de kortegolf.

Omdat de lagen in de ionosfeer waartegen de radiosignalen kaatsen niet altijd op dezelfde hoogte liggen, kan de ontvangst flink variŽren. Dit verschijnsel wordt fading genoemd. Het treedt vaker op wanneer het signaal op het ontvangpunt meerdere keren tussen aarde en ionosfeer heen en weer kaatst.

Radio Nederland Wereldomroep bepaalt regelmatig zendschemaís waarbij voor elk doelgebied de optimale frequenties worden gebruikt. Frequenties zijn te vinden op de site van de Radio Nederland Wereldomroep.

In Nederland wordt kortegolf gebruikt sinds 1953. Er werd uitgezonden vanuit het zenderpark in IJsselstein. In 1985 is een nieuw zendstation gebouwd in Flevoland. Een groot antennepark zorgt ervoor dat de radiosignalen in alle gewenste richting kunnen worden uitgezonden.

Op dit moment wordt gewerkt aan een digitale opvolger van de analoge kortegolf radio-omroep. De door Europa ondersteunde standaard is DRM (Digital Radio Mondiale).
Lees verder