MIMO

English

Multiple Input Multiple Output is een techniek waarbij de te verzenden data wordt verdeeld in meerdere bitstromen met een lagere bitsnelheid. Iedere datastroom wordt apart gemoduleerd en via een eigen antenne tegelijkertijd op dezelfde frequentie verstuurd. Bij de ontvanger wordt weer van een stelsel antennes gebruik gemaakt. Iedere antenne ontvangt een lineaire combinatie van ingangsstromen.

Het principe van MIMO.

MIMO is met name interessant in een omgeving waarbij meerwegreflecties een rol spelen, met andere woorden als er door reflecties meerdere transmissiepaden zijn van de zender naar de ontvanger. Dit is met name het geval bij mobiele communicatie en in een in-huis omgeving.

Zowel bij UMTS als bij Wi-Fi is MIMO voorgesteld als techniek om de prestaties bij hoge bitsnelheden te verbeteren.
Lees verder