SART - Search and Rescue Transponder

English
Een Search And Rescue Transponder (SART).

Een Search and Rescue Transponder (SART) is een transponder dat automatisch een signaal uitzendt als het door een radar wordt aangestraald. Hierdoor wordt het duidelijker zichtbaar op het radarscherm. Het systeem dient om de opsporing van in nood verkerende schepen of reddingssloepen te vergemakkelijken.


Hoe werkt een SART?
Om een SART te activeren, moet deze eerst uit zijn houder worden gehaald en worden aangezet. De SART moet vervolgens zo hoog mogelijk worden opgehangen om goed zichtbaar te zijn voor de radarsignalen van de reddingswerkers. De SART heeft een ontvanger die de 9 GHz radarband (X-band radar; 9,2 - 9,5 GHz) scant. Zodra deze een radarsignaal detecteert, zendt de SART 12 pulsen terug met een tussentijd die overeenkomt met 0,6 zeemijl. De eerste puls geeft de positie van de SART weer en de rest zorgt voor een rechte lijn in de richting van de buitenkant van het scherm.

Radarbeeld van een SART op meer dan 5 mijl afstand.
Het radarbeeld opgewekt door een SART op een afstand van meer dan 5 zeemijl.

Als het reddinsvaartuig de SART nadert, verbreden de punten tot een hoek. Als het raddingsvaartuig nog dichter bijkomt zal de SART continu worden geativeerd door de zijbundels van de radar. Op de radar worden dan 12 cirkels zichtbaar. De reddingswerkers weten dan dat zij vlakbij zitten. Zodra een SART een x-band radar signaal detecteert en een eigen signaal gaat uitzenden, wordt ook een knipperlicht en/of een geluidssingaal geactiveerd. De reddingswerkers kunnen dit gebruiken om het schip in nood of de redingsboot te vinden.

Lees verder