SSB

Single Sideband (SSB) of enkelzijband modulatie is een vorm van amplitude modulatie (AM) waarbij de draaggolf en één van de zijbanden wordt onderdrukt.

Bij AM wordt het grootste deel van het beschikbare zendvermogen gebruikt voor het verzenden van de draaggolf. Daarnaast bevat een AM-signaal twee informatiezijbanden, waardoor de informatie dus in feite tweemaal wordt overgedragen.

single sideband
Single Sideband (SSB)

Bij enkelzijband modulatie wordt alleen één van de zijbanden uitgezonden. Dit levert de volgende voordelen op:

Het nadeel van SSB is dat de complexiteit van de zender en de ontvanger groter is.

SSB wordt op grote schaal toegepast. Met name bij radiocommunicatie in de lagere frequentiebanden (de kortegolf, middengolf en lager), waar de beschikbare frequentieruimte beperkt is. SSB wordt gebruikt door zowel de luchtvaart, de scheepvaart als door de militairen.


Lees verder