Trunking

Bij conventionele mobilofonie heeft iedere gebruiker(sgroep) zijn eigen frequentiekanaal, terwijl deze hem niet continu zal benutten. Een methode om de kanalen efficiënter te benutten is kanaalbundeling of trunking. Een aantal frequentiekanalen wordt hierbij gedeeld door verschillende gebruikersgroepen. Een kanaal wordt op verzoek voor de duur van een gesprek toegewezen.
Bij analoge trunking wordt meestal gebruik gemaakt van de de facto standaard MPT1327. KPN heeft op basis van deze standaard een openbaar trunkingsysteem op de markt gebracht, Traxys. Verder wordt trunking veel toegepast in de grotere mobilofoonnetwerken, zoals in de Rotterdamse haven, bij de bloemenveiling Aalsmeer, op Schiphol en door het openbare streekvervoer.
Lees verder
Externe links