Universal Access Method

English

Universal Access Method (UAM) is een methode om toegang te verkrijgen tot een Wi-Fi netwerk waarbij de gebruiker alleen een internetbrowser nodig heeft. In de internetbrowser verschijnt eerst een inlogpagina waarop de gebruiker zich moet identificeren (meestal met gebruikersnaam en paswoord) alvorens hem toegang wordt verleend.

Voor de authorisatie wordt gebruik gemaakt van een RADIUS client en RADIUS server.
Lees verder