Wireless Markup Language

Wireless Markup Language is de opmaaktaal die gebruikt wordt voor het opmaken van de informatie die via WAP aan de gebruiker wordt aangeboden.

Kenmerkend voor WML is het feit dat er gebruik wordt gemaakt van een hierarchie van schermpjes met informatie. Eén zo'n schermpje wordt een 'card' genoemd. Het geheel aan 'cards' wordt een 'deck' genoemd.

Bij het opvragen van een WAP-site, wordt een 'deck' in zijn geheel geladen. De eerste 'card' wordt getoond. Net als bij HTML kan tussen de verschillende 'cards' van eenzelfde 'deck' worden genavigeerd.


Lees verder