C2000

C2000 is een digitaal systeem voor onderlinge communicatie ten behoeve van de hulpverlenende instanties, zoals politie, brandweer, ambulancediensten en de marechaussee. Tot nu toe hebben de verschillende instanties hun eigen infrastructuur, waardoor de communicatie tussen de verschillende instanties niet goed verloopt of zelfs niet mogelijk is. C2000 is gebaseerd op de internationaal geaccepteerde standaard Tetra. TETRA maakt dan ook grensoverschrijdend verkeer met de diensten uit de ons omringende landen mogelijk.

C2000 wordt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken gerealiseerd. Voor het systeem is de frequentieband van 380-385 MHz en 390-395 MHz apart gezet. C2000 zal leiden tot een aanzienlijke efficiencyverbetering van het frequentiegebruik van de hulpverlenende instanties.
Lees verder
Externe links