Hotzone

English

Een hotzone is een aaneenschakeling van locaties of gebieden die toegang geven tot een netwerk. De term wordt met name gebruikt voor gebieden die draadloos toegang bieden tot het Internet, met behulp van Wi-Fi. Een hotzone kan een bedrijfsterrein zijn, maar ook een complete stad. Een hotzone kan één of meer hotspots omvatten. Toegang wordt dan niet alleen in de hotspots geboden, maar ook in de gebieden daartussen.

Een hotzone kan behalve internet-toegang ook andere diensten bieden, zoals Voice over IP en locatie gebonden diensten, bv. toerist-informatie als een virtuele gids.

In een Wi-Fi hotzone krijgen de eindgebruikers toegang via Wi-Fi toegangspunten (access points). Er kunnen een aantal technieken worden gebruikt om de toegangspunten met het internet te verbinden. Bijvoorbeeld via een FWA systeem, zoals WiMAX, of met een draadgebonden alternatief, zoals bekabeling of ADSL.
Lees verder