HSDPA

English

High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA) is een techniek die binnen UMTS wordt toegepast om de snelheid van het net naar de gebruiker toe (de downlink) te vergroten. De piekdatasnelheid wordt hiermee vergroot tot maximaal 14.4 Mbit/s.

De belangrijkste verandering is de introductie van een nieuw kanaal. In dit zogenaamde High Speed Downlink Shared Channel (HS-DCH) maken een aantal gebruikers gezamelijk gebruik van de beschikbare capaciteit. Waar in de eerste versie van UMTS de capaciteit per gebruiker werd vastgesteld op maximaal 384 kbit/s, wordt het nu mogelijk om de totale capaciteit gezamelijk te gebruiken. Een zeer actieve gebruiker kan hierdoor (tijdelijk) gebruik maken van de capaciteit die andere minder actieve gebruikers onbenut laten.

Tegelijkertijd is er ook een nieuwe modulatiemethode geïntroduceerd die het mogelijk maakt om de datasnelheid verder op te voeren. Oorspronkelijk maakt UMTS gebruik van QPSK. Hier wordt 16QAM aan toegevoegd. Als de radio condities god zijn kan hierdoor de data-overdracht worden verdubbeld.

Een andere belangrijke verbetering in HSDPA is de optimalisatie van de foutcorrectie en de signalering waardoor de data minder vertraging oploopt in het netwerk. UMTS wordt hierdoor beter geschikt voor diensten die een korte vertragingstijd vergen, zoals on-line spelletjes.

Voor HSDPA is het nodig om de basisstations (Node-B in UMTS-jargon) en de aansturing daarvan (de netwerk-controller) aan te passen. Daarnaast heeft de gebruiker een terminal nodig die HSDPA aankan.

Bij de implementatie van HSDPA wordt in eerste instantie de capaciteit van 5 gebruikers samengevoegd tot een kanaal van 1,8 Mbit/s. Door gebruik te maken van 16-QAM kan de bitsnelheid worden verdubbeld tot 3,6 Mbit/s. In een later stadium kan de capaciteit van 10 of 15 gebruikers worden samengevoegd tot een bitsnelheid van respectievelijk maximaal 7,3 of 10,2 Mbit/s. Verdere verbeteringen in het basisstation en de ontvanger maken het mogelijk om de snelheid in theorie op te voeren tot 14,4 Mbit/s. In de praktijk kan de gebruiker dan een downlinksnelheid van ongeveer 1,5 Mbit/s worden geboden.

De grote driver achter HSDPA is NTT DoCoMo geweest. NTT DoCoMo had als eerste een 3G-netwerk operationeel en had vanwege het succes behoefte aan grotere datasnelheden.
Lees verder
Externe links