MMSI

English

De Maritime Mobile Service Identity (MMSI) is een nummer om een schip (of een kuststation) te identificeren. Het MSSI nummer wordt onder meer gebruikt als een soort telefoonnummer voor maritieme communicatie. Met het nummer kan via de maritieme radio met een schip contact op worden genomen. Het nummer kan ook worden gebruikt om een groepsgesprek met een groep schepen te kunnen houden. Het nummer moet in alle maritieme radio's aan boord van het schip worden geprogrammeerd. De maritieme radio moet daarnaast ook digital selective calling (DSC) ondersteunen, om een schip individueel te kunnen aanroepen. Alle moderne maritieme radio's ondersteunen DSC.

Een MMSI nummer kan worden gebruikt ter identificatie van:

Structuur van een MMSI nummer
Een MMSI nummer bestaat uit 9 cijfers. Onderdeel hiervan is een landencode. Deze landencode worden de Maritime Identification Digits (MID) genoemd. De MID is een 3-cijferige code tussen de 200 en 799. Nederland heeft de MID nummers 244, 245 en 246. Een lijst met alle MIDs staat op de website van de ITU.

Het MMSI nummer start met een code die aangeeft om wat voor soort identificatie het gaat. Een MMSI nummer voor een individueel schip start met de MID gevolgd door een uniek 6 cijferig nummer. Een MID voor een groep schepen begint met een 0, gevolgd door de MID, en daarna een uniek 5 cijferig nummer. Een MMSI nummer voor een kuststation of een groep kuststions start met twee nullen, gevolgd door de MID en een uniek 4 cijferig nummer.

Search and Rescue (SAR) vliegtuigen, die worden gebruikt om te helpen bij een zoek en reddingsactie, hebben een MMSI nummer dat begint met 111 voor de MID en een uniek 3 cijferig nummer. Navigatiehulpmiddelen, zoals een lichtschip of een baken, hebben een MMSI dat begint met 99 voor de MID en een uniek 4 cijferig nummer. Deze navigatiehulpmiddelen worden met name op zee gebruikt. Zie hiervoor ook AIS.

De structuur van de verschillende type MMSI nummers is in onderstaande tabel weergegeven.

Type
MMSI nummer
Structuur van
het nummer
Individueel schip M1I2D3X4X5X6X7X8X9
Groep schepen 01M2I3D4X5X6X7X8X9
Kuststation of
groep kuststations
0102M3I4D5X6X7X8X9
SAR vliegtuig 111213M4I5D6X7X8X9
Navigatie hulpmiddelen 9192M3I4D5X6X7X8X9
Structuur van een MMSI nummer.
Lees verder
Externe links