Automatic Identification System - AIS

English

Automatic Identification System (AIS: automatische identificatiesysteem) is een systeem dat automatisch op regelmatige tijden de identiteit van een schip, de positie, het type schip, de koers, de snelheid en dergelijke uitzendt. De posities van de schepen kunnen eenvoudig op een beeldscherm zichtbaar worden gemaakt.

AIS zendt zijn gegevens uit via 2 marifoonkanalen (kanaal 87H, 161,975 MHz en kanaal 88H, 162,025 MHz). Het uitgezonden vermogen is 12.5 W. Het bereik is afhankelijk van de omstandigheden ongeveer 30 - 40 km.

Dit uitzenden gebeurt op vaste momenten en afhankelijk van de omstandigheden. Statische informatie zoals het type schip wordt iedere 6 minuten, of zodra het veranderd, uitgezonden en snel veranderende informatie, zoals de positie, de koers en de snelheid, worden afhankelijk van de snelheid van het schip uitgezonden in een interval van 2 seconden tot 3 minuten uitgezonden. Een schip dat snel vaart zendt berichten met een kortere interval uit dan een afgemeerd schip.

Informatie zoals de unieke identificatie, positie, koers en snelheid van nabij gelegen schepen kan worden weergegeven op een scherm of via het Electronic Chart Display and Information System (ECDIS).

AIS is in eerste instantie bedoeld voor de beroepszeescheepvaart. AIS is verplicht voor alle passagiersschepen en voor de grotere internationaal opererende zeeschepen met een bruto registerton van 300 ton of meer. AIS kan, op vrijwillige basis, ook worden gebruikt door zeegaande pleziervaartuigen.

Behalve schepen zijn er ook navigatieboeien en lichtschepen met AIS uitgerust. AIS wordt door de kustwacht gebruikt om een actueel beeld van het scheepvaartverkeer op zee en in de havens te verkrijgen.

AIS is inmiddels door IMO verplicht gesteld , ongeacht grootte. Momenteel zijn al meer dan 40.000 schepen wereldwijd verplicht uitgerust met AIS.


Lees verder