Nomadisch gebruik

English

Met nomadisch gebruik wordt in telecommunicatie gedoeld op een situatie waarbij een terminal kan worden verplaatst máár de terminal blijft op zijn plaats als deze wordt gebruikt. De terminal kan bijvoorbeeld een laptop met modem zijn om toegang te krijgen tot een draadloos netwerk op basis van aardse zenders, maar kan bijvoorbeeld ook een satelliet terminal zijn.

Het verschil tussen nomadisch gebruik en mobiel gebruik zit in het feit dat bij mobiel gebruik de termnial ook tijdens de verplaatsing kan worden gebruikt. Dit heeft tot consequentie dat het nodig kan zijn om tijdens de verplaatsing een het gesprek van het ene basisstation over te zetten op een ander basisstation (handover).


Lees verder