PoC

Push To Talk.

Push-to-Talk over Cellular.

Push to Talk over Cellular. Push to Talk (PTT) is een vorm van communicatie waarbij er gebruik wordt gemaakt van een half duplex verbinding. Dat wil zeggen dat je of kan praten (zenden) en/of kan luisteren (ontvangen). Door op een knop te drukken, wordt overgeschakeld van luisteren naar praten. Door de knop weer los te laten, ga je weer terug naar luisteren. Bij PoC is het mogelijk om een groepsgesprek op te zetten. Er kan echter steeds maar één deelnemer tegelijk spreken.

De functionaliteit die PoC biedt, is goed te vergelijken met een gesproken vorm van MSN. Je hebt contact met één of meer mensen uit een lijst met contactpersonen. Spraak wordt via een dataverbinding (GPRS) verstuurd. Je hebt dan ook een GPRS-abonnement nodig om ervan gebruik te maken. Daarnaast moet PoC ook door de operator worden ondersteund. In Nederland zijn er nog geen operators die DVS ondersteunen.

Bij Push to Talk over een cellulaire techniek als GSM/GPRS of UMTS, wordt er in feite gebruik gemaakt van Voice over IP. Binnen 3GPP (UMTS) is deze techniek gedefinieerd binnen het IP Multimedia Subsystem om de werking ervan te garanderen als van mobiele telefoons van verschillende fabrikanten gebruik wordt gemaakt.

Push To Talk wordt veel gebruikt in de zakelijke wereld waarbij een bedrijf contact heeft met zijn mobiele medewerkers. Een bekend voorbeeld hiervan is de mobilofoon in de taxi.

Of PoC in een zakelijke omgeving als vervanging van de mobilofoon kan dienen is de vraag. Bij PAMR worden er eisen gesteld aan zaken als snelheid van verbindingsopbouw en kwaliteit van de verbinding waarbij het nog maar de vraag is of Voice over IP aan deze specifieke wensen kan voldoen. PoC zal dan ok met name zijn weg vinden bij zakelijk verkeer waar deze eisen minder stringent zijn, zoals bijvoorbeeld voor koeriers, taxi-chauffeurs en in de bouw.

DVS: Drukken-Voor-Spreken
Sommige telefoonfabrikanten, waaronder Nokia, gebruiken hiervoor in het Nederlands de term DVS, Drukken Voor Spreken. Dit is een letterlijke vertaling van Push-To-Talk.

PoC wordt in Nederland nog niet ondersteund door de GSM aanbieders.
Lees verder
Externe links