BCMCS

English

Broadcast Multicast Services (BCMCS) is een nieuwe ontwikkeling om omroepdiensten en multicast diensten binnen CDMA2000 mobiele netwerken mogelijk te maken. BCMCS kan worden gebruikt om efficiënt video en audiostromen en kleine video- en audioclips en andere data te verspreiden onder een grote groep mobiele gebruikers. BCMCS is een zogenaamde punt-multipunt dienst. Dit betekent dat meerdere gebruikers dezelfde informatie via hetzelfde radiokanaal ontvangen.

In BCMCS zijn twee verschillende typen diensten gedefineerd. Bij de omroepdienst (broadcast service) kunnen alle gebruikers binnen het verzorgingsgebied de informatie ontvangen. Bij de multicast dienst wordt de informatie verspreid onder de gebruikers die zich hiervoor hebben geabonneerd. Bij de multicast service kan ook een retourkanaal worden gebruikt, om de dienst interactief te maken. Dit retourkanaal kan ook worden gebruikt om zich voor de dienst aan te melden.

Alhoewel BCMCS kan worden gebruikt voor mobiele TV heeft het zijn beperkingen in de hoeveelheid capaciteit die kan worden geboden.

Van BCMCS is ook een verbeterde versie in ontwikkeling. Deze Enhanced BCMCS (EBCMCS) werkt op basis van OFDM om de problemen met de ontvangst van echoes (meerweg propagatie) in een mobiele omgeving te voorkomen.

Lees verder